Grecia

Grecia

are o istorie lungă și bogată

Grecia este situată în Peninsula Balcanică, la sud de Bulgaria, FRI Macedonia și Albania și la vest de Turcia. Are…

More...
Egipt

Egipt

Clima este subtropicală pe litoralul Mării Mediterane

Egipt este o țară arabă din nordul Africii și din Orientul Mijlociu, limitată la nord de Marea Mediterană, la est…

More...
Israel

Israel

Ierusalim

Ierusalim (ebraică modernă: Ierușalaim ירושלים , identificat uneori și ca Țion ציון (Sion); ebraică clasică:Ierușalaim sau Ierușalem ירושלם; arabă: al-Quds…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Contractul cu turistul

KORKIRA TRAVEL

CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr.............din data..........................................

Partile contractante:

Societatea comerciala KORKIRA S.R.L.,cu sediul in Brasov, str. 13 Decembrie nr. 7, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/371/13.02.2008, cod unic de inregistrare 23266940, reprezentata prin agentia de turism tour-operatoare KORKIRA TRAVEL Brasov, licenta de turism categoria touroperatoare nr. 4750, str. 13 Decembrie nr. 7,0268/470.011; 0734947238 , 0725263288 - administrata de ZLATE OLIMPIA SORINA si Turistul/Reprezentantul turistului:

Domnul/Doamna:............................................................................................................................................................................

cu domiciliul in....................................................................................................................................................................................

posesor a CI seria................nr. ................, CNP .................................................eliberat de Pol. Mun..............................................

la data de......................, tel. .............................................................,au convenit incheierea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001.

I.Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher, bilet de odihna tratamen, bilet de excursie, anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata.

1)Destinatia........................................................Tip hotel................................................................................................................

II.Tarif:

1)Tariful sejurului este:......................si cuprinde costul serviciilor turistice aferente, comisionul Agentiei si T.V.A.Avansul este de minim 30% din tariful total, iar plata finala se va face cel mai tarziu cu 15 zile inainte.Plata se face numai in euro(atat avansul cat si diferenta).

2)Avansul/Plata integrala:......................................iar plata finala se va face pana la data de............................................................

3)Perioada:..........................................................................................................................................................................................

III.Drepturile si obligatiile Agentiei:

1)In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii,cu exceptia situatiei in care turistul s-a inscris la last minute adica cu mai putin de 15 zile inainte de plecare.

2)Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi ai ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3)In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza,aceasta este obligata:

a)-sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b)-sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

c)-in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta diin motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur  al turistului la locul de plecare sau in alt loc agreat de acesta , si dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate..

4)Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a)-cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

b)-cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itienrar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport,operatiuni vamale)si greve care impiedica desfasurarea in bune conditii a programului ales de turist.

5)Agentia isi rezerva dreptul de a anula programul turistic in cazul in care numarul minim de turisti nu este atins.

6)Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului,in termen de 1 zile inainte de data plecarii,urmatoarele informatii:

a)-orarele,locurile escalelor si legaturilor, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;

b)-denumirea,sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, lipsa acesteia, un numar de urgenta care sa ii permita contractarea oragnizatorului si/sau a detailistului;

c)-pentru calatoriile minorilor  neinsotiti  de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contract direct cu copilul sau cu responsabilul de la baza cazarii copilului.

IV. Drepturile si obligatiile turistului:

1)In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste  toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inainte datei de plecare.Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat  numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor.Turistul care cedeaza pachetul sau serviciile precum si cesionarul sunt responsabili in mod solitar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

2)In cazul sejururilor de odihna si/tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv:a)in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare si se termin ala ora 12:00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau tratament;b)in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12:00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12:00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.

3)In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

4.1)Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap.III pct.1, hotararea sa de a opta pentru:

a)-rezilierea contractului fara plata penalitatilor;

b)-acceptarea noilor conditii ale contractului.

4.2)In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a)-sa accepte la acelasi pret un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;

b)-sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

4.3)In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazului in care:

a)-anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

b)-anularea s-a datorat unui caz de forta majora-circumstante imprevizibile,independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene;

c)-anularea s-a facut din vina turistului.

5)Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

6) Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

7)Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate,precum si documentul de calatorie eliberat-voucher, bilet de odihna/sau de tratament, in vederea acordarii serviciilor turistice.

V.Renuntari, penalizari, despagubiri:

1)In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

a)-30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

b)-50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face la intervalul de 16-30 de zile inainte de data plecarii;

c)-100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

In situatia pachetelor turistice laste minute si a ofertelor speciale turistul nu se poate retrage decat  cu pierderea integrala a platii efectuate exceptie fiind situatia in care cedeaza contractul unei terte persoane.

2)Pentru biletele de odihna si/sau tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

3)In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

4)In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa semai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate cheltuielile.

5)Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.

6)Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia care a achitat serviciile.In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

7)Agentia va acorda despagubiri in functie  de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

VI.Reclamatii:

1)In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate in fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice-conducerii hotelului restaurantului.

2)Atat Agentia cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutinarea sesizarii.In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 2 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, intermen de 5 zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile ce i se cuvin.

3)Agentia isi rezerva dreptul de a refuza analizarea reclamatiilor care sosesc inafara termenului stabilit.

VII.Asigurari

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea UNIQA  Asigurari  SA. cu sediul in Bucuresti  B-dul  Dacia Nr.30, sector 1 ,prin polita de asigurarte Nr.AT 1428 , emisa la data de 01.10.2010.

Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care se acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatrire in caz de accidente, boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII.Documentele contractului se constituie ca anexa la aceasta si sunt urmatoarele:

a)-voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;

b)-programul turistic, in cazul actiunilor turistice.

XI.Dispozitii finale:

1)Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

2)Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respactarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

3)Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat desprea aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr.107/1999, aprobata cu modificari si completari prin legea 631/2001, cu modificarile ulterioare.

Agentie,                                                                                                                                     Turist,

Korkira Travel

Agent de turism

Închide fereastra   X